ANTICO FORNO SAS - Via Remesina 182 - 41012 - CARPI (MO) - ilpanedelfornaio@tiscali.it Tel. 059 680402